ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μετακομίσεων

Η εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ αναλαμβάνει τη συσκευασία του οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού σας, με τα πλέον κατάλληλα υλικά συσκευασίας. Έτσι, τα αντικείμενά σας είναι απόλυτα προστατευμένα κατά τη μεταφορά τους και οι μετακομίσεις σας υλοποιούνται χωρίς φθορές και ζημιές. Αποσυνδέουμε, επίσης, και συνδέουμε τις οικοσκευές και τις ηλεκτρικές συσκευές σας, κατά τις υποδείξεις σας. Ειδικά στην περίπτωση μεταφοράς εταιρικού εξοπλισμού, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συσκευασίας και ασφαλούς μεταφοράς του. Με ιδιόκτητο ανυψωτικό μηχάνημα 30 μέτρων και φορτωταξί με γερανό, είμαστε αποτελεσματικοί και στις μεταφορές σε μεγάλα ύψη.

Τέλος, παρέχουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης των οικοσκευών σας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε.

  • Χρήση των πιο σύγχρονων υλικών συσκευασίας

  • Ενισχυμένα χαρτοκιβώτια, κατάλληλα για μετακομίσεις

  • Συσκευασία υαλικών & εύθραυστων αντικειμένων

  • Σύγχρονο ανυψωτικό, για ευελιξία στις μετακομίσεις